Algemene voorwaarden en PRIVACY STATEMENT

Jouw privacy

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

PRIVACY STATEMENT

De Goudsepraktijk volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke.

De Goudsepraktijk beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld;
De Goudsepraktijk gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
De Goudsepraktijk bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk
De Goudsepraktijk op geeft je recht op inzage van jouw personeelsgegevens;
De Goudsepraktijk geeft je recht op correctie, verwijdering;
De Goudsepraktijk  heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;
De website van de De Goudsepraktijk heeft een SSL en is afgesloten;
De accounts op de computers van De Goudsepraktijk zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord;